Most Recent Additions

PDF

Prediction of consolidation coefficient of soft soil using an artificial neural network models with biogeography-based optimization
Cai-jin WANG, Meng WU, Yang YANG, Guo-jun CAI, Song-yu LIU, Huan HE, and Jian-xin CHANG

PDF

Pull-out test study on mechanical characteristics of geogrid-aggregate interface
Mu-han YAN, Xian-zhang LING, Liang TANG, Hong XIAO, and Xu-guo SONG

PDF

Experimental study on shear properties of fault gouge with different mineral compositions
Li-huan XIE, He-juan LIU, Sheng-nan BAN, Hai-jun MAO, De-bin XIA, Yu-jia SONG, Rong-chen TONG, and Qi-qi YING

PDF

Dynamic response and effect of loading rate of soil under impact loading
Yong-jian LIU, Yang-pan FU, Ming-yang LAI, Zhang-ming LI, Hao-yuan FANG, and Zhi-kun XIE

*Updated as of 03/01/24.